Het project 'Cliënten Vertegenwoordigen' biedt begin 2018 een trainingsprogramma aan. Het trainingsprogramma richt zich op hoe je in goede samenwerking met alle partijen een Waardevolle Zorg agenda opstelt. De training is nadrukkelijk ook geschikt voor medewerkers en ondersteuners van cliëntenraden. LOC is partner in het project 'Cliënten Vertegenwoordigen'. Het gaat erover hoe je het bondgenootschap tussen naasten en de zorgorganisatie centraal stelt. Het uitgangspunt is dat je leert kijken naar hoe beiden vanuit hun eigen rol zo passend mogelijk kunnen bijdragen aan het leven van een cliënt en de zorg die deze nodig heeft. 

Doel

In een training van twee dagdelen leren de deelnemers hoe zelf ‘ Waarde-volle zorg en Thuis voelen agenda’ trajecten te initiëren en te begeleiden. Het trainingsprogramma is gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in zorgcentra en het creëren van de condities voor een natuurlijke samenwerking tussen medewerkers, naasten en bewoners.

Voor wie

Aan de training kunnen bij voorrang deelnemen medewerkers en ondersteuners van cliëntenraden van zorgorganisaties die deelnemen aan het eerder genoemd programma Cliënten vertegenwoordigen en/of die deelnemen aan de door LOC geïnitieerde beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Daarnaast kunnen ook anderen op het trainingsprogramma inschrijven. Het gaat in totaal om maximaal 16 deelnemers verspreid over twee trainingsgroepen. Aan eerdere trainingen hebben geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden, eerst verantwoordelijk verzorgenden, activiteitenbegeleiders, coaches leefplezier, teamleiders en psychologen, vrijwilligers coördinatoren deelgenomen. Nadrukkelijk worden voor deze trainingen ook ondersteuners van cliëntenraden en medewerkers van LOC en NCZ uitgenodigd. 

Programma

In het trainingsprogramma komen vragen aan de orde als:

  • Hoe realiseer je een bondgenootschap tussen cliëntenraad en management, tussen naasten, cliënten en medewerkers.
  • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Hoe creëer je een woonomgeving voor kwetsbare bewoners zo dat een waardige, prettige dag mogelijk is naast de benodigde zorg?
  • Hoe zorg je ervoor dat naasten hun rol voor hun dierbare op een natuurlijke manier kunnen uitoefenen?

Het resultaat van de twee dagdelen training is dat u toegerust bent om als gespreksleider binnen uw eigen zorgorganisatie of met/vanuit uw eigen cliëntenraad het bondgenootschap te initiëren en realiseren, alsook over de kennis en handvatten beschikt om in gezamenlijkheid tot een inhoudelijke Waarde-volle zorg en Thuis Voelen agenda te geraken. U ontvangt na deelname aan de twee trainingsdagen een certificaat. En u ontvangt een trainingsklapper. 

Trainers

De training wordt gegeven door Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse. Zij hebben veel ervaring in de langdurige ouderenzorg. De training is door hen, via Publicarea ontwikkeld en meermaals uitgevoerd. Hetti en Tineke zijn de auteurs van de boeken ‘Thuis Wezen’, ‘Thuis Voelen’ en ‘Thuis Zijn’ die alle drie handelen en concrete tips en handvatten geven voor waardige zorg en thuis voelen in de verpleeghuizen. Ook zijn zij de auteurs van het boek ‘En zij leefden nog goed en tevreden. Hoe de bureaucratie bijdraagt aan betere ouderenzorg’. Hetti en Tineke zijn tevens bekend als de Dames THe die onverwacht door heel Nederland op visite gaan in de langdurige ouderenzorg en de temperatuur van het ervaren Thuis voelen meten. Op www.zorgvisite.nl vindt u alle ruim 150 zorgvisite recensies en ook alle opgehaalde en geven tips. 

Deelname-verplichtingen

Wat zijn de verplichtingen? U dient beide dagdelen aanwezig te zijn. U zal gevraagd worden een persoonlijke motivatie te schrijven alsook een casus/dilemma uit de praktijk aan te dragen. U zult tussen het eerste trainingsdagdeel en het tweede trainingsdagdeel een huiswerkopdracht dienen uit te voeren. Verder zien wij graag dat u toestemming heeft van uw leidinggevende om de training te doen. De directe kosten verbonden aan de training worden gefinancierd vanuit Waardigheid en Trots. (Personele uren en reiskosten zijn voor rekening van de organisatie).

Datum en tijd

De eerste training vindt plaats op de twee middagen van 24 januari en 8 februari 2018 De tweede training staat gepland op de middagen van 1 en 20 maart 2018 (telkens van 14.00 uur tot 16.30 uur)

Locatie

In het midden van het land. 

Informatie en aanmelding

Hetti Willemse is de contactpersoon:

E-mail: hettiwillemse@publicarea.nl

Telefoon: 06-518 63416 

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen
#inside_header { margin-left: auto;} .ningbar-userLinks { margin-left: 1px;}