De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is in november aangenomen door de Tweede Kamer en wordt begin 2019 door de Eerste Kamer behandeld. Met een extra cursus in het voorjaar van 2019 informeert LOC u uitgebreid over de nieuwe wet en de betekenis voor de praktijk van medezeggenschap. De wetswijziging is voor cliëntenraden een goede aanleiding om opnieuw te kijken naar uw rol en de afspraken die u hebt vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. Via de knop onderaan dit bericht kunt u zich direct aanmelden voor de cursus.

Deze cursus is aanvullend naast de cursus "Medezeggenschap in de praktijk" die LOC elk voor- en najaar aanbiedt.

Programma

LOC geeft de cursus op zes locaties in het land en bestaat per locatie uit drie informatieve en praktische middagen die als serie van drie of los van elkaar te volgen zijn. Door de set van drie bijeenkomsten te volgen, legt u een basis om toe te werken naar (vernieuwde) afspraken over medezeggenschap binnen uw organisatie.

Tijdens de middagen is er ook ruimte om in gesprek te gaan over thema’s en vragen van deelnemers over de Wmcz. U kunt tijdens de eerste bijeenkomst thema’s aandragen die in de volgende bijeenkomsten verder aan bod komen.   

Eerste middag: Wijzigingen nieuwe Wmcz

Tijdens de eerste middag krijgt u informatie over de verschillen van de nieuwe Wmcz ten opzichte van de huidige wet. Daarbij staan we uitgebreid stil bij nieuwe onderwerpen, zoals het instemmingsrecht en de wettelijke bevoegdheden van lokale en centrale cliëntenraden.

Tweede middag: Kansen aangrijpen

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de betekenis van deze wijzigingen voor uw praktijk van medezeggenschap.

In de wet staan rechten en plichten voor u als cliëntenraad, en ook voor de zorgorganisatie. De wet geeft ook veel ruimte voor u als cliëntenraad om vanuit uw eigen visie op medezeggenschap met de zorgorganisatie afspraken te maken over bevoegdheden. En deze vast te leggen in een medezeggenschapsregeling.

De tweede bijeenkomst gaat ook over ‘het waarom’ van medezeggenschap. Een stevige visie op medezeggenschap is erg belangrijk. Met onze visie bepalen we hoe we onze rol als cliëntenraad willen invullen. Wanneer we goed voor ogen hebben waarom medezeggenschap zo belangrijk is, kunnen we ook beargumenteren waarom we als cliëntenraad bepaalde bevoegdheden willen. Een goed beeld van de andere rollen is van belang. En hoe we een effectief gesprek aangaan met het management/bestuur van de organisatie.

Derde middag: Op naar een plan van aanpak

Tijdens de derde bijeenkomst maken we de opbrengst uit de eerste twee bijeenkomsten heel concreet: hoe gaat u als cliëntenraad vanaf hier verder? Welke kansen biedt deze nieuwe wet voor de medezeggenschap? Voor onze rol als cliëntenraad? Hoe gaan we hierover in gesprek met de zorgorganisatie en bekrachtigen we afspraken rondom bevoegdheden? U krijgt handvatten om vanuit uw rol aan de slag te gaan.

Inschrijving

Inschrijven voor deze cursus kan voor de drie middagen, of voor een of twee middag(en) naar keuze. U kunt zich direct aanmelden voor één of meerdere middagen.

Programma dagdeel 1)

 • Inloop & lunch: 12.00 - 13.00 uur
 • Inhoudelijk programma: 13.00 - 14.15 uur Wijzigingen nieuwe Wmcz
 • Pauze 14.15 - 14.30 uur
 • Vervolg programma: 14.30 - 15.45 uur Specifieke onderwerpen
 • Afronding en einde: 15.45 - 16.00 uur Welke onderwerpen in de tweede en derde dagdelen?

Programma dagdeel 2)

 • Inloop & lunch: 12.00 - 13.00 uur
 • Inhoudelijk programma: 13.00 - 14.15 uur Kansen aangrijpen uit de nieuwe Wmcz
 • Pauze 14.15 - 14.30 uur
 • Vervolg programma: 14.30 - 15.45 uur Wie heeft welke rol?
 • Afronding en einde: 15.45 - 16.00 uur Welke onderwerpen in het derde dagdeel?

Programma dagdeel 3)

 • Inloop & lunch: 12.00 - 13.00 uur
 • Inhoudelijk programma: 13.00 - 14.15 uur Op naar een plan van aanpak
 • Pauze 14.15 - 14.30 uur
 • Vervolg programma: 14.30 - 15.45 uur Wie doet wat?
 • Afronding en einde: 15.45 - 16.00 uur Evaluatie en opvolging

De LOC-trainers zijn: José Broers, Liesbeth Honig, Theo van Ooi, Tiske Boonstra en Lena Hillenga.

Voor wie

Voor cliëntenraadsleden, vrijwilligers en ondersteuners die informatie willen over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). En met de bril van de nieuwe wet opnieuw willen kijken naar de eigen praktijk van medezeggenschap. De LOC-trainers delen hun uitgebreide kennis over de Wmcz 2018 met u. Daarnaast biedt de cursus volop gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met de andere deelnemers.

Overzicht data en locaties

Hieronder staat een overzicht van data, locaties en tijden:

 • Meppel  14, 21 en 28 januari
 • Doetinchem 15, 22 en 29 januari
 • Bergen op Zoom 15, 22 en 29 januari
 • Eindhoven 16, 23 en 30 januari
 • Haarlem 17, 24 en 31 januari
 • Utrecht 18, 25 januari en 1 februari

Komen de data hierboven niet goed uit? LOC organiseert deze cursus ook bij cliëntenraden op locatie, helemaal op op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids voor alle mogelijkheden aan training en ondersteuning. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie, bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanmelden

Meld je aan via de knop hieronder:

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops kosteloos. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een middag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de lunch van 12.00 - 13.00 uur.

Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal 3 leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om te bespreken of een cursus op locatie mogelijk is.

Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Wmcz 2018 op de LOC-themapagina www.nieuwewmcz.nl.

Foto: Klaas de Jager

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen