Staatssecretaris Martin van Rijn neemt geen besluit over het toelaten van GGz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar laat het over aan een nieuw kabinet, die deze keuze kan maken op basis van meer onderzoek en uitzoekwerk. Dit laat hij weten in een vandaag verstuurde brief aan de Tweede Kamer. Deze vraagt al sinds 2014 om duidelijkheid over deze groep mensen, die behoefte heeft aan langdurige zorg en ondersteuning.

Onderzoek

Sinds de invoering van de Wlz wordt er gewerkt met zogeheten grondslagen. Deze houden in dat mensen alleen met bepaalde 'beperkingen' toegang krijgen tot de Wlz en daarmee tot langdurige zorg. Deze grondslagen zijn er alleen voor de ouderenzorg (somatisch en psychogeriatrische beperking) en gehandicaptenzorg (verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking). En niet voor mensen die langdurig geestelijke gezondsheidszorg (GGz) nodig hebben, al dan niet in een instelling.

Onderzoeksbureau HHM heeft onderzocht hoeveel mensen recht zouden hebben op een Wlz-indicatie als het ook voor de GGz zou gelden. Zij komen uit op een groep tussen de 11.750 en 16.250 mensen. En vermelden dat dit realistische getallen zijn, omdat het uitgevoerde onderzoek representatief is voor de groep mensen die te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg.

Nu nog geen besluit

Vanwege dit onderzoek wil de staatssecretaris nog geen besluit nemen om de Wlz open te stellen voor de GGz. Het besluit zal namelijk niet alleen voor mensen gevolgen hebben, maar ook betekenen dat verschillende budgetten verschoven moeten worden. Waar mensen nu nog onder de Wmo of zorgverzekeraar vallen, kan dat zomaar veranderen. Daarom heeft de staatssecretaris om meer onderzoek gevraagd. Zodat een volgende kabinet de juiste keuze kan maken. Dit kan volgens hem nog twee jaar duren.

Wat hebben mensen nodig?

Het is heel goed dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen toe te laten tot de Wlz. Het is immers een zorgwet voor mensen die 24 uur zorg en ondersteuning onder toezicht nodig hebben. Dat kan ook als je te maken hebt met geestelijke gezondheidszorg. Maar er gebeurt iets vreemds in deze discussie. Er wordt namelijk alleen naar de regels en procedures gekeken. Om systematisch te regelen dat mensen zorg krijgen.

Maar waar hebben deze mensen behoefte aan? Komen ze op dit moment tekort? Wordt dit anders als ze onder de paraplu van de Wlz vallen? En hoe weten we dat zo zeker? Aan de ene kant schuift de staatssecretaris de beslissing voor zich uit. Aan de andere kant roepen organisaties direct dat 'mensen in de kou staan'. Omdat ze niet onder de grote paraplu vallen.

De vraag moet zijn wat mensen nodig hebben om hun leven te kunnen leiden zoals ze dat zelf willen vormgeven. Dat kan met ondersteuning vanuit de Wmo of Zvw, maar ook vanuit de Wlz. De vraag moet daarin leidend zijn. En vanuit de overheid moet daar ook ruimte voor geboden worden. We willen namelijk allemaal 'maatwerk'; zorg en ondersteuning vormgegeven naar ieders wens en behoefte. Daar moeten dan ook de mogelijkheden voor zijn.

Het is daarom goed dat deze discussie wordt gevoerd. Maar kijk altijd vanuit het perspectief van de mens. En maak het systeem dienend aan die mens. Alleen dan kun je toewerken naar waarde-volle zorg.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Reacties

  • Iemand liet weten:

    Ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat in principe niet gekeken moet worden onder welke regelgevingeen cliënt valt. Maar eerder naar wat deze nodig heeft. In dit geval is er sprake van een grote groep die 24 uur zorg nodig heeft. Dit aanbod kan als het onder de gemeenten valt divers zijn. Dat is het nadeel wat aan meerdere voorzieningen vanuit de gemeente kleeft. In dit geval waarbij sprake is van 24 uur zorg weegt deze diversiteit veel zwaarder dan het geval zou zijn bij een mindere zorg behoefe.

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen