De maatschappelijke veranderingen gaan snel. Ook in zorg en welzijn. LOC zette wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018 en afspraken over zorg en welzijn in het regeerakkoord op een rij. De samenhang tussen alle ontwikkelingen is voor veel mensen onduidelijk. Vanuit de visie op waarde-volle zorg blijft LOC ook in 2018 samenhangend werken aan menselijke zorg. In dit bericht staat een aantal activiteiten die daaraan ook in 2018 bijdragen.

Zorgverzekeringswet

De bijdrage die mensen vanuit hun inkomen moeten leveren voor de Zorgverzekeringswet stijgt van 6,65 naar 6,9 % van het inkomen. Mensen met een lager inkomen kunnen meer zorgtoeslag krijgen: maximaal 131 euro voor een eenpersoonshuishouden en 194 euro voor een meerpersoonshuishouden.

In het basispakket komen extra:

 • 12 behandelingen fysiotheraptie/oefentherapie voor mensen met artrose aan heup- en kniegewrichten

 • zittend vervoer voor mensen met kanker die een immuuntherapie krijgen

 • vergoeding voor verzorging van minderjarigen die samenhangt met geneeskundige hulp

 • nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en darmverstoppingen

Wet langdurige zorg

Mensen die de lage eigen bijdrage betalen hoeven vanaf 2018 minder eigen bijdrage te betalen. Zij betalen voortaan 10 % in plaats van 12,5 % van hun inkomen aan eigen bijdrage. Mensen met een middeninkomen gaan daardoor 30 tot 150 euro per maand minder betalen.

Extra geld

In 2018 staat er op de begroting van de regering extra geld voor de zorg. Vooral de verpleeghuizen profiteren daarvan. In 2018 komt er 435 miljoen euro extra voor de zorg. Ook is er 130 miljoen euro voor werving en scholing van zorgmedewerkers.

Regeerakoord

In oktober is het nieuwe Kabinet Rutte 3 gestart. In het regeerakkoord staan diverse plannen voor zorg en welzijn. De belangrijkste zijn:

 • er komt veel geld voor verbetering van de zorg in verpleeghuizen: 2,1 miljard euro per jaar. Dat geld is voor extra personeel en betere kwaliteit van zorg.

 • de geestelijke gezondheidszorg, de ziekenhuizen en de huisartsen krijgen de opdracht te zorgen dat de kosten van de zorg veel minder groeien. Dat gebeurt in zogenaamde zorgakkoorden.

 • de wijkverpleging mag wel meegroeien met de verwachte vraag.

 • in de Wet maatschappelijke ondersteuning verandert de eigen bijdrage vanaf 2019. Iedereen betaalt dan 17,50 euro per vier weken. De bijdrage is niet meer afhankelijk van inkomen of hoeveelheid hulp.

 • in de Zorgverzekeringswet blijft het eigen risico tot en met 221 385 euro per jaar

 • in de Wet langdurige zorg telt het vermogen vanaf 2019 minder me bij de berekening van de eigen bijdrage. Nu telt 8% van het vermogen mee, straks 4 %.

 • in de Jeugdwet is er 18 miljoen euro per jaar om knelpunten op te lossen. Zoals bij de jeugd-GGz, kindermishandeling en pleegzorg.

 • er is extra geld en aandacht voor gezondheidsbevordering en bestrijding van eenzaamheid.

Samenhang vanuit visie op waarde-volle zorg

De samenhang tussen alle ontwikkelingen in zorg en welzijn is voor veel mensen onduidelijk. LOC vindt het belangrijk om vanuit de visie waarde-volle zorg samenhangend te blijven werken aan menselijke zorg. 

Een paar voorbeelden maken duidelijk hoe LOC aan waarde-volle zorg werkt.

 • LOC zit in de landelijke taskforce waardigheid en trots en in de stuurgroep uitwerking kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Daar brengen we steeds het menselijke aspect in.
 • Maar hebben we ook het initiatief genomen om radicale vernieuwing verpleeghuiszorg te starten. Met als doel een brede beweging te versterken om de menselijkheid in de verpleeghuizen terug te krijgen.
 • Ook geven we workshops aan cliëntenraden over de bedoeling van het kwaliteitskader. We hebben een brochure gemaakt en een handreiking voor familieavonden om het gesprek over het kwaliteitskader te voeren. Waarmee we helpen om de samenhang tussen allerlei ontwikkelingen duidelijk te maken.
 • In de geestelijke gezondheidszorg organiseren we met ervaringsdeskundigen de week van de psychiatrie. Om zo de dialoog aan te gaan wat mensen nodig hebben om een volwaardig leven te kunnen leiden.
 • En we ondersteunen jongeren en ouders in de jeugdhulp, zodat zij hun stem kunnen laten horen. We verzamelen de wensen en behoeften van jongeren, ouders, pleegouders en mensen die met sociaal werk te maken hebben. Zodat de werkers en inkopers in de zorg weten wat de betrokkenen echt belangrijk vinden.

Het zijn maar een paar voorbeelden. In 2018 blijft LOC verder werken aan een menselijke zorg. Daarmee is LOC een steeds krachtigere beweging die wortels heeft in de lokale samenleving.

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen