Voor ondersteuners cliëntenraden LOC die de module van de leergang over dit thema hebben gevolgd.

Dit najaar organiseert LOC nieuwe trainingsdagen voor ondersteuners van cliëntenraden. Op 23 november vindt de verdiepingsdag Rechten van de cliëntenraad en de cliënt plaats. De praktijkdag op 30 januari 2018 heeft als titel 'Halen en brengen voor waarde-volle zorg'. Op 7 maart 2018 is er een bijeenkomst over 'Interactievaardigheden'.Opzet verdiepingsdag 23 november

Als ondersteuner van een cliëntenraad kun je de raad ondersteunen door cliëntenraadsleden te informeren over de rechten van de raad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dat kan de raad sterker maken.

 

Daarnaast gaan veel onderwerpen op de agenda van de raad over de rechten van cliënten. Daarbij is een deel van je taak de raad te informeren. Daarom is het goed om zelf voldoende kennis te hebben over de Wmcz en de rechten van cliënten op basis van cliënten-/patiëntenwetgeving. Bij de leergang voor ondersteuners cliëntenraden die LOC in het afgelopen jaar organiseerde was een module gewijd aan dit onderwerp.

 

Uit de evaluaties van deze module blijkt dat er behoefte is aan meer. Daarom bieden we op 23 november een verdiepingsdag over de rechten van de cliëntenraad en de rechten van de cliënt.Rechten van de cliëntenraad

Op deze verdiepingsdag bespreken we de rechten van de cliëntenraad, en hoe je de raad kunt ondersteunen in het gebruikmaken daarvan, aan de hand van jouw praktijkvoorbeelden.

We bespreken vragen als:

  • Hoe ziet het recht op informatie eruit in de dagelijkse praktijk van de raad?

  • Welke onderwerpen vallen eigenlijk onder het zwaarwegend adviesrecht?

  • Wat kan de raad doen als de raad niet om advies gevraagd wordt?

 

Rechten van cliënten

Veel van de adviesvragen die de raad krijgt raken de basale rechten van cliënten. Deze rechten zijn geregeld in verschillende wetten, zoals:

  • de Wet geneeskundige behandel overeenkomst (Wgbo),

  • de Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)

  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

Samen kijken we hoe de rechten van de cliënten eruitzien en wat dat betekent voor hoe de raad daar in zijn dagelijks werk mee te maken krijgt. We bespreken eigen casuïstiek van de deelnemers.

 

Wanneer

23 november 2017

10:00 - 16:00 uur

 

Locatie

EFP, Churchilllaan 11 (16e etage), 3527 GV te Utrecht.

 

Kosten

€ 395,-

 

Meer informatie

Wil je meer lezen over de trainers en hoe je je mogelijk kunt voorbereiden op deze bijeenkomst? Lees dan verder in deze meer uitgebreide omschrijving van de bijeenkomst. 

Zie ook de andere interessante bijeenkomsten voor ondersteuners:

 

Vragen?

Neem dan contact op met LOC: loc@loc.nl of 030-2843200.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen