Mensen met een lichamelijke beperking die het gevoel hebben zelfredzaam te zijn en die eigen regie ervaren, staan positiever in het leven. Er is daarom niet alleen ondersteuning nodig om zelfredzaamheid te bevorderen, maar ook voor het versterken van eigen regie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder bijna 2000 mensen met een lichamelijke beperking.

Verschil tussen eigen regie en zelfredzaamheid

Eigen regie gaat over de mate waarin mensen controle ervaren over hun leven: Hoeveel vrijheid ervaren mensen in hun handelen, om zelf te beslissen over hun leven en zorg en ondersteuning daarbij? Zelfredzaamheid gaat over de handelingen zelf: Kan iemand zich redden in en om het huis? Kan iemand zelfstandig de deur uit? Iemand kan zich heel vrij voelen en toch beperkt zijn in zijn handelen. Iemand die zich kan redden in en om het huis, ervaart niet altijd vrijheid.

Zelfredzaamheid en eigen regie beide belangrijk

Mensen met lichamelijke beperkingen verschillen van elkaar als het gaat om ernst van de beperking, tevredenheid met het leven, maatschappelijke participatie, ervaren eenzaamheid en ervaren depressieve symptomen. Degenen die ervaren dat ze zelfredzaam zijn en eigen regie hebben, zijn meer tevreden over hun leven, ervaren minder vaak depressieve symptomen en voelen zich meer betrokken bij de maatschappij. Mensen die weinig zelfredzaamheid en/of regie ervaren, hebben meer moeite met het omgaan met hun beperkingen in het leven.

Brede focus nodig bij maatwerk 

In de hele onderzoeksgroep waren mensen die aangaven extra behoefte aan zorg of ondersteuning te hebben. Om deze extra zorg waarde-vol te laten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking is meer nodig dan het mogelijk maken van zelfredzaamheid.

De onderzoekers trekken onder meer de volgende conclusies: "...dat ondersteuning voor mensen die minder zelf kunnen doen (minder zelfredzaam zijn) niet perse op het bevorderen van zelfredzaamheid gericht hoeft te zijn, maar beter gericht kan zijn op het ondersteunen van sociale participatie. Ook bij mensen die minder controle ervaren over hun eigen zorg of leven, lijkt ondersteuning gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid niet altijd passend. Hier zou de nadruk meer moeten liggen op het versterken van eigen regie. Maatwerk vraagt om een focus voorbij zelfredzaamheid."

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen