In het voorjaar van 2018 organiseert LOC weer vijf keer de interessante basiscursus 'Medezeggenschap in theorie en praktijk'. Deze informatieve en praktische basiscursus voor cliëntenraadsleden duurt maximaal een dag en vindt plaats in alle windstreken van het land. Het eerste dagdeel gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het tweede dagdeel biedt keuze uit twee actuele workshops die per locatie verschillen. Inschrijving kan voor één dagdeel of voor de gehele dag. 

Voor wie

Voor startende cliëntenraadsleden en ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De LOC-trainers Liesbeth Honig en José Broers dragen veel kennis over. Daarnaast bieden ze tijdens de cursus ook veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met de andere deelnemers.

Onmisbare basiskennis over Wmcz

De basiscursus gaat in de eerste plaats over de taak van de cliëntenraad. Welke taken heeft een cliëntenraad? Daarnaast gaat het over adviesrechten en andere rechten van de cliëntenraad die in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staan.

Kent u het verschil tussen adviesrecht en verzwaard adviesrecht? Weet u van het recht op informatie? En waar u terechtkunt wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling?

Dit is belangrijke informatie die de cliëntenraad in staat stelt om te zorgen dat bewoners zoveel als mogelijk hebben in te brengen over hun dagelijkse leven in de zorginstelling. 

Gastsprekers middagworkshops over medezeggenschap

De middagworkshops behandelen actuele medezeggenschapsthema's. Aan de workshops werkt een aantal gastsprekers mee, bijvoorbeeld uit de LOC-Bouwpool en LOC-Expertgroep Zorggeld:

Groningen te Hoogezand - 3 februari 
1. Contact met de achterban
2. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de rol van cliëntenraden. 

Utrecht te Utrecht - 20 februari 
1. Zorginkoop en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Expertgroep Zorggeld)
2. Zorg Thuis: meedenken over goede oplossingen voor thuiswonenden met zorg 

Limburg te Nederweert - 29 maart 
1. Aandacht voor diversiteit in de zorg en de rol van cliëntenraden (met medewerking van COC-Limburg)
2. Vrijheid en veiligheid in de zorg en de rol van cliëntenraden

Noord-Holland te Haarlem - 18 april 
1. Nieuw- en verbouw en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Bouwpool)
2. Onderhandelen en vergadertechnieken

Noord-Brabant te Bergen op Zoom - 8 mei 
1. Zorg & geld en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Expertgroep Zorggeld)
2. Medezeggenschap bij scheiden van wonen en zorg (met medewerking van de Woonbond) 

Een uitgebreide beschrijving van de workhops en mogelijkheidom in te schrijven staat hieronder.

Ervaring deelnemers

Een deelnemer over de cursus in november 2017 in Alkmaar:

"Het was voor mij een zinvolle dag, zeker ook door de wijze waarop de wet uitgelegd werd. 
Ook uw manier waarop u de aandacht steeds weer centraal wist te houden was respectvol en duidelijk."

Een deelnemers over de cursus in oktober 2017 in Drachten:
"Ik vond het een indrukwekkende, leerzame ochtend en wist niet dat je zoveel kunt betekenen voor je medemens in het verzorgingshuis." 

Meer weten over de ervaring van deze deelnemer, bekijk dan het korte interviewfilmpje (vlog).

 

Overzicht tijden, data, locatie en workshops

Hieronder staat een overzicht van de tijden, data, locaties en korte inhoud van de workshops, lees ook de Uitgebreide beschrijving middagworkshops medezeggenschap (pdf). 

Ochtend:          10.30 - 13.00 uur
Lunch:              13.00 - 14.00 uur
Middag:            14.00 - 16.30 uur

Hoogezand - Groningen - Zaterdag 3 februari 2018

Ochtend: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
Welke taken heeft een cliëntenraad? Kent u het verschil tussen adviesrecht en verzwaard adviesrecht? Weet u van het recht op informatie? En waar u terechtkunt wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling?

Middag:
1. Workshop: Contact met de achterban
Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat cliënten willen. Hoe kun je daarover contact houden? De workshop is er ook aandacht voor gebruik van sociale media.

2. Workshop: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de rol van cliëntenraden. 
Wat is goede zorg volgens het kwaliteitskader? Wat is de rol van cliëntenraden op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen?

Utrecht - Utrecht - Dinsdag 20 februari 2018

Ochtend: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Middag:
1. Workshop: Zorginkoop en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Expertgroep Zorggeld)
Hoe kunnen cliëntenraden en zorgaanbieders elkaar versterken bij zorginkoop? Waar ligt de verbinding tussen zorginkoop en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

2. Workshop: Zorg Thuis: meedenken over goede oplossingen voor thuiswonenden met zorg
Hoe kunnen cliëntenraden de situatie van thuiswonenden met zorg verbeteren? Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden van cliëntenraden om invloed op beleid uit te oefenen op instellings-, organisatie- of landelijk niveau zodat mensen thuis ook echt een goed leven kunnen hebben. 

Nederweert - Limburg - Donderdag 29 maart 2018

Ochtend: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Middag:
1. Workshop: Aandacht voor diversiteit in de zorg en de rol van cliëntenraden (met medewerking van COC-Limburg)
Hoe kun je goed omgaan met verschillen tussen mensen? Hoe ervaren mensen dat? Hoe kunnen cliëntenraden er aan bijdragen dat binnen de zorgorganisatie rekening wordt gehouden met diversiteit? 

2. Workshop: Vrijheid en veiligheid in de (GGZ)-zorg en de rol van cliëntenraden
Waar gaat het precies om als we het hebben over vrijheid en vrijheidsbeperking binnen zorginstellingen? Hoe voer je daarover een gesprek met de achterban of de directie?

Lees ook de Uitgebreide beschrijving middagworkshops medezeggenschap (pdf). 

Haarlem - Noord-Holland - Woensdag 18 april 2018

Ochtend: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Middag:
1. Workshop: Nieuw- en verbouw en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Bouwpool)
Hoe verloopt een bouwproces? Hoe kunnen cliëntenraden in het bouwproces participeren en welke adviezen kan de cliëntenraad geven in de verschillende fases van een bouwproces? Wat kun je leren van voorbeelden uit de praktijk?

2. Workshop: Onderhandelen en vergadertechnieken
Hoe kun je op formele en informele manier invloed uitoefenen? Zaken als onderhandelen, lobbyen en vergadertechnieken komen aan bod en praktische tips en handreikingen, opdat clieëntenraden sterker staan in de belangenbehartiging.

Lees ook de Uitgebreide beschrijving middagworkshops medezeggenschap (pdf). 

Bergen op Zoom - Noord-Brabant - Dinsdag 8 mei 2018

Ochtend: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Middag:
1. Workshop: Zorg & geld en de rol van cliëntenraden (met medewerking van LOC-Expertgroep Zorggeld)
Hoe weet je als cliëntenraad of zorgaanbieder het zorggeld dat binnenkomt ook daadwerkelijk aan zorg besteden? En of de aanbieder financieel robuust is en dus op de lange termijn een goede basis heeft om goede zorg aan cliënten te kunnen blijven leveren? Voorkennis over financiën of financiële kengetallen is niet nodig.

2. Workshop: Medezeggenschap bij scheiden van wonen en zorg (met medewerking van de Woonbond) 
Hoe vind je de weg in het doolhof van wetten, verantwoordelijke organisaties en belangenorganisaties op het snijvlak wonen en zorg? Tijdens de workshop krijgt u uitleg over de leidraad die LOC en Woonbond ontwikkelden en die kan helpen om de weg te vinden.

Lees ook de Uitgebreide beschrijving middagworkshops medezeggenschap (pdf). 

Komen de data hierboven niet goed uit? LOC organiseert ook basiscursussen 'in company', dus nog meer op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie.

Aanmelden

Meld je aan via de knop hieronder:

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 - 14.00 uur.
Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening. 

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal 3 leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om te bespreken of een cursus op locatie mogelijk is.
Bel (030) 284 32 00 of mail naar  vraagbaak@loc.nl.
Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen