Voor het programma Waardigheid & Trots krijgen teams binnen de ouderenzorg van zorgorgisatie ZorgSaam sinds het najaar van 2017 begeleiding van organisatie sTimul Nederland om de omslag te maken van ‘wij zorgen voor u’ naar ‘u komt hier wonen...’. Met behulp van een vijftal e-learningmodules en daaraan gekoppelde teambijeenkomsten gaan trainers van sTimul in gesprek om binnen het team te werken aan de omslag. Welke hobbels ervaren medewerkers? Hoe gaan zij samen hiermee om? Welke rol hebben zij zelf en wat gaat er goed of kan er beter? De cliëntenraad is actief betrokken als lid van de projectgroep Waardigheid & Trots.

Zo thuis als mogelijk

sTimul Nederland is een zorg-ethisch lab, gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen en is onderdeel van de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. ZorgSaam is een zorgorganisatie die zowel ziekenhuis-, ambulance-, ouderen- als ook thuiszorg voorziet in de regio.

ZorgSaam vindt het belangrijk dat cliënten zich ‘zo thuis als mogelijk’ voelen binnen de organisatie. Kwam de buurvrouw wekelijks bij u langs om koffie te drinken, gingen jullie dan samen een wandelingetje maken? Dan is het fijn als dat na uw verhuizing ook kan blijven doorgaan. Als de voormalige buurvrouw dit na de verhuizing niet meer kan, is er binnen de ZorgSaam-locaties 7 dagen in de week een buurvrouw aanwezig. De buurvrouw is een speciaal in het leven geroepen functie om bewoners in dagelijkse activiteiten te ondersteunen, zoals de krant lezen, een bakje koffie en een gesprek, een wandeling.

Waarde-volle teambijeenkomsten

Om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de cliënt, is het van belang dat medewerkers oog hebben voor de persoonlijke wensen en noden van cliënten. Daarom wordt er actief ingezet op deskundigheidsbevordering bij medewerkers.

Volgens Anky de Bakker, teambegeleider en coördinator bij sTimul, zijn de bijeenkomsten met de teams zeer waarde-vol. Teams hebben tijdens de bijeenkomsten tijd om met elkaar stil te staan bij hun functioneren en kunnen dieper op zaken ingaan. De e-learning modules hebben elk een ander thema. Van ‘Wie ben ik?’ tot ‘Wat is zorgen voor?’. Elke e-learning bevat filmpjes, artikelen en opdrachten die bij het thema passen. Er worden prikkelende vragen gesteld. Er wordt stilgestaan bij routines: hoe handel je doorgaans en ben je je hiervan bewust.

Cliëntenraad lid van projectgroep

Henk Smets is, namens de cliëntenraad van ZorgSaam, lid van de projectgroep die het ‘Waardigheid & Trots’-programma voor de woonzorglocaties coördineert. Henk: “Wij zijn als cliëntenraad voorstander van deze aanpak. Het is goed om medewerkers te scholen en bewust te maken van het perspectief van de cliënt. Wat willen mensen precies, luister naar ze. En pak er dan geen standaard vragenlijst bij, maar ga met ze in gesprek en probeer aansluiting te vinden. Dat vind ik heel erg belangrijk!”

Ruimte voor eigen invulling

Er worden al mooie stappen gemaakt binnen de ouderenzorglocaties. Het team van een locatie in IJzendijke geeft het voorbeeld van een echtpaar dat bij hen kwam wonen in het najaar van 2017. Het team ziet zelf al een groot verschil met 10 jaar geleden. “Toen zouden we veel meer uit handen genomen hebben. Nu geven we deze mensen, hun familie en andere mantelzorgers de ruimte om zelf invulling te geven aan de verhuizing. Zo houden deze mensen langer de regie over hun eigen leven en krijgen ze de ruimte om zelf invulling te geven aan hun welzijns- en zorgbehoefte”. Een mooie stap in de goede richting.

Feedback over eten

Een ander voorbeeld waar Henk Smets enthousiast over is, is de voedingscommissie binnen de ouderenzorg van ZorgSaam. Bij deze commissie zijn ook een aantal cliënten zeer betrokken. Zij geven feedback over het eten en geven via deze commissie ook de wensen en ervaringen van medebewoners door. Een mooi samenspel waarin bewoners een belangrijke rol hebben.

Zorgethiek en cliëntperspectief

Betrokken cliënten en medewerkers die zich bewust zijn van hun rol. Een mooi project waar de meerwaarde van zorgethiek en cliëntperspectief erg belangrijk is.

Meer informatie

sTimul verzorgt inleefsessies voor zorgverleners en studenten en geeft daarnaast workshops op locatie en begeleidt teams in veranderingen met de cliënt als uitgangspunt. De rode draad in het werk is ervaringsleren en zorgethiek. Voor meer informatie zie: www.stimulnederland.nl

Meer informatie over het Programma Waardigheid & Trots

Foto's: Cliëntenraad van ZorgSaam bezoekt sTimul: Cliëntenraad krijgt uitleg over ouderdomspak en Parkinson-handschoenen; de cliëntenraad krijgt uitleg over badkamer met hoog/laag bad en tilliften. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen