Met mensen praten over hun levensverhaal kan van alles oproepen! Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, waarin LOC een van de kernpartners is, organiseert in januari 2019 twee workshops over hoe je met ouderen over levensverhalen in gesprek kunt gaan en hoe je een levensboek maakt. 

Workshop 'Mijn leven in kaart' - 17 januari 2019

De methode ‘Mijn leven in kaart, met ouderen in gesprek over hun levensverhaal’  is een sinds 2005 beproefde en succesvolle methode binnen de ouderenzorg. Vele zorginstellingen en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en naasten hebben in de afgelopen jaren levensverhalen van ouderen opgetekend in een levensboek.

Tijdens de training sta je erbij stil wat het betekent als mensen hun levensverhaal aan een ander vertellen. Dat kan van alles oproepen! Je zet de puntjes op de i als het gaat om het luisteren naar levensverhalen, daarover in gesprek te zijn én iets te noteren. Je maakt kennis met de methodiek én hoort over de visie en uitgangspunten waarom juist deze aandacht voor levensverhalen zo relevant is. Daarnaast ontvang je praktische tips om met de methode aan de slag te gaan en is er volop ruimte voor je eigen vragen.
Na de training heb je voldoende handvatten om met een oudere een traject aan te gaan en een levensboek te schrijven.
De trainer is Wout Huizing, één van de ontwikkelaars en auteurs van 'Mijn leven in kaart'. Hij schreef ook mee aan uitgaven om met mensen met dementie in gesprek te gaan over hun levensverhaal (‘In gesprek met mensen met dementie’) of met oudere migranten (‘Mijn leven in kleur’).

Datum: 17 januari 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Woerden
Aantal deelnemers: 8 – 15
Kosten: € 151,90 (Reliëf-leden betalen 116,90); inclusief het boek 'Mijn leven in kaart'.

Deze workshop kan ook In Company worden aangeboden. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met het secretariaat van de Trainingswinkel via info@relief.nl.

Workshop 'Van levensverhaal naar levensboek' - 23 januari 2019

Als jij:
– al een tijdje levensverhalen of levensboeken schrijft voor anderen

– van plan bent je eigen levensverhaal op papier te zetten
– je afvraagt of je wel een levensboek kunt schrijven of hoe je van het verzameld materiaal een mooi levensboek kunt maken
Dan is deze training voor jou bedoeld!

Deze training kan vooraf of als vervolg op de workshop 'Mijn leven in kaart' worden gevolgd, maar ook los. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Biografiek:

In de training wordt kort stilgestaan bij de functie van het opschrijven van een levensverhaal door verschillende losse fragmenten te ordenen tot een samenhangend verhaal. Hierbij hoort ook dat je degene wiens levensverhaal je optekent, motiveert om zelf de pen ter hand te nemen. Want uit onderzoek blijkt dat schrijven helpt bij de ordening en het gevoel van betrokkenheid bij het eigen verhaal vergroot.

  • Omgaan met weerstand:

Vertellen van je verhaal is één, maar dit opschrijven en er een boek van maken kan weerstand oproepen. In deze workshop krijg je diverse tips rond communicatie, begeleiding en praktische uitvoering om jou of degene die je begeleidt te helpen om deze weerstand te overwinnen.

  • Boekopzet:

Er zijn verschillende vormen om het boek in te delen en vele vormen van opmaak. Het grootste deel van de training besteden we hieraan. Dit doen we natuurlijk al schrijvend, dat is de beste ervaring. We besteden aandacht aan het gebruik van perspectief: je ervaart wat de keuze van een bepaald perspectief doet met de beleving van de tekst. Denk bijvoorbeeld aan tijd, persoon en het gebruik van zintuigen. Daarnaast komen verschillende schrijfwerkvormen aan bod zoals: brieven, gedichten, maar ook meer creatieve werkvormen om het boek mee te illustreren, zoals een landkaart van eigen leven. Aan de hand van een eenvoudig model maak je (in tweetallen) een conceptopzet. Deze kan louter als oefening worden gezien, maar ook daadwerkelijk gebruikt worden voor je uiteindelijke boek.

Trainer is Elisabeth van Windt. Zij heeft als welzijnswerker met diverse groepen in de samenleving gewerkt. Als geestelijk verzorger heeft zij zich toegelegd op het begeleiden van mensen bij de bezinning op het eigen levensverhaal met alle ups en downs. Naast individuele begeleiding verzorgt zij groepsaanbod – waaronder bezinnend schrijven – aan particulieren en professionals in zorg en welzijn.

Aan het eind van deze volle dag heb je je rugzak gevuld met ideeën om het boek te schrijven.

Datum: 23 januari 2019
Tijd: 9.30 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Woerden
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Kosten: € 250,-. Reliëf-leden, vrijwilligers  en cliëntenraadsleden (aantoonbaar) krijgen 75 euro korting.

 

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, KBO-PCOB, LOC Zeggenschap in zorg, Reliëf, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans. LOC vindt het vanuit haar visie op waarde-volle zorg essentieel dat er in de zorg aandacht is voor de levensvragen, die mensen hebben. Alleen zo kun je achterhalen wat voor iemand echt van belang is in zijn leven. En hoe je daaraan dienstbaar bent met de zorg die je levert.

Workshops en trainingen Levensvragen

Het netwerk organiseert via 'de trainingswinkel' themabijeenkomsten, interactieve workshops en trainingen voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. De trainingen worden voor elke organisatie op maat gemaakt. Ervaren trainers staan garant voor deskundige en inspirerende begeleiding. 

Meer weten over levensvragen

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen