Zorgboerderijen beschikken over waardevolle kwaliteiten zoals een zinvol aanbod aan activiteiten en sociale contacten en steun. Deze en meer resultaten en aanbevelingen voor de toekomst staan in de nieuwe publicatie 'Kennis over zorgboerderijen'. ZonMw publiceert dit digitale rapport ter afsluiting van het programma Landbouw en zorg 2011 - 2017.

Grote impuls aan zorglandbouw

Een belangrijke conclusie die de onderzoekers trekken, is dat dit relatief kleine programma een grote impuls aan de zorglandbouw heeft gegeven. De positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap is versterkt - zorgboerderijen staan niet meer apart, maar worden als een onderdeel van het brede ‘zorglandschap’ beschouwd.

Aansprekende resultaten

Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, verbetert duidelijk: Bijna 90 procent van de ouders van deze jeugdigen zien hun kind gelukkiger worden, en merken op dat hun kind beter met leeftijdsgenoten omgaat. 

Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen. Door de activiteiten die zij uitvoeren, hebben zij de ervaring (vrijwilligers)werk uit te voeren.

Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij op een zorgboerderij rustiger worden, en dat zij hun werk op de boerderij waarderen.

Ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond hebben zorgboerderijen positieve effecten. 

Mensgerichte zorgboeren

Zorgboerderijen vallen onder andere op door hun innovatiekracht. Zorgboeren worden getypeerd als ‘mensgerichte’ ondernemers die goed kunnen improviseren en ondernemen. ‘Ze gaan gewoon aan de slag’. Vaak meer dan de gemiddelde zorg- of welzijnsinstelling werkt een zorgboerderij vraaggericht. Schotten tussen wonen, opvang, werk, onderwijs en welzijn doorbreken zorgboeren bijna automatisch, of stellen ze op zijn minst ter discussie.

Verklarende factoren

Wat zijn nog meer verklarende factoren voor de aansprekende resultaten? De onderzoekers noemen onder andere de huislijke, groene omgeving en het innovatieve karakter van zorgboerderijen. De Nederlandse zorglandbouw krijgt ook internationaal veel belangstelling - de Nederlandse zorgboerderij is inmiddels een exportproduct.

Nieuwe onderzoeksthema’s

Belangrijke thema’s voor nieuw onderzoek zijn onder andere:

  • (meer) inzicht in de werkingsmechanismen van zorgboerderijen,
  • de diversiteit aan zorgboerderijen (onder andere naar doelgroep),
  • de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij,
  • de lange termijn effecten van zorgboerderijen op verschillende doelgroepen en
  • de kosteneffectiviteit van zorgboerderijen. 

In de publicatie staan ook aanbevelingen over beter gebruik van de beschikbare resultaten. Over en weer blijkt dat de zorg- en landbouwsector veel van elkaar kunnen leren.

Meer informatie

ZonMw is een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert onder meer in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen