Uit een onderzoek onder 228 gemeenten - gedaan door het tijdschrift Binnenlands Bestuur en de NOS - blijkt dat het geld voor jeugdhulp in 2017 in de helft van de gemeenten al op is. Ruim driekwart van de gemeenten blijkt inmiddels wachtlijsten voor jeugdzorg te hebben. Het is niet voor niks dat LOC steeds opnieuw stelt dat de manier waarop wordt omgegaan met budgetten er steeds weer toe zal leiden dat we te maken hebben met dit soort tekorten.

Behoeften voorop

De discussie over de jeugdhulp richt zich te eenzijdig op budgetten, waar die zich vooral zou moeten richten op de behoeften van kinderen, jongeren en ouders. Die zouden leidend moeten zijn voor zowel het budget als het inhoud van de hulp. Nu is er sprake van 'budgetsturing' in plaats van dat wordt uitgegaan van behoefte. Daardoor ontstaat een strijd tussen gemeenten en aanbieders omdat de tarieven van de hulp steeds centraal staan En dat gebeurt niet alleen over de hoofden van kinderen, jongeren en ouders heen, maar heeft ook een effect op de kwaliteit van de hulp.

Meedoen vanuit ervaring

Het omkeren van dit patroon - door te denken vanuit wensen en behoeften van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders - zal ervoor zorgen dat gemeenten minder sturen op budgetten. En meer op kwaliteit. Dat vraagt van zorginkopers dat zij in gesprek gaan met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. En meer gaan denken vanuit de wensen en behoeften van degenen die de zorg ontvangen. Kinderen, jongeren en (pleeg)ouders kunnen ook helpen bij het vormgeven van de kaders voor zorginkoop. Zij hebben immers de ervaring met de hulp en ondersteuning. En kunnen dit dan ook goed beoordelen. Dit geldt ook voor de evaluatie van de geboden jeugdhulp. Laat gemeenten hier actief degenen bij betrekken die de hulp ontvangen.

Het kostenplaatje voor de jeugdhulp zou er wel eens heel anders, en verrassend veel effectiever, uit kunnen komen te zien als je begint te denken, met ouders en jeugdigen, over vragen als:

 • Wat hebben kinderen, jongeren en ouders precies nodig?
 • Welke jeugdhulpaanbieder past bij de wensen en behoeften?
 • Hoeveel budget is hiervoor nodig?
 • En welke jeugdhulpaanbieder kan en wil dit bieden?

Samenwerken

LOC roept gemeenten nogmaals op om te stimuleren dat de inkoop van jeugdhulp in samenspraak gebeurt met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Om met hen samen te werken en in de eerste plaats uit te gaan van hun wensen en behoeften. Om vervolgens ook echt aan de hand van deze hele nieuwe manier van werken te durven nagaan wat het effect daarvan is op de kosten van de jeugdzorg.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

 • Instellingen en zorgaanbieders moeten niet zeuren. Het zijn vooral boeven omdat wachtlijsten, al zolang als ik werkzaam ben, ingezet worden als managementtool en beheersinstrument om de 'markt' te verdelen... Ook in het oude stelsel was dat een feit. Was namelijk een van de reden om het stelsel te veranderen
  Ik ken mensen die om die reden 30 jaar geleden al met hun studie medisch management stopte. Om dezelfde reden
  weigerde de accountancy 30 jaar geleden al 'zorg- en ggz-instellingen' als cliënt omdat ze het een misselijke business vonden.
  Ik kan mij in de afgelopen 30 jaar niet herinneren dat vanuit het management/beheer de cliënt ooit centraal stond...

  Op het niveau van de individuele arts/psychiater lijken wachtlijsten op voorhand in strijd met de eed... als we het daar nu eens werkelijk over zouden kunnen hebben en dan in het bijzonder over de consequenties, in relatie tot het feit dat deze artsen/psychiaters zich in het keurslijf van de instelling laten drukken, voor de individuele client.
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen