LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waarde-volle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC betreft aan een 'waarde-vol leven’ voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.

LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de sectoren:

  • jeugdhulp
  • geestelijke gezondheidszorg
  • maatschappelijke opvang
  • thuiszorg
  • verpleging & verzorging
  • verslavingszorg
  • welzijn

CONTACTGEGEVENS

LOC Zeggenschap in zorg
Hof van Transwijk 2
3526 XB  Utrecht

Meer informatie

De jaarrekening 2017 van LOC (pdf).

Adviesforum

LOC laat zich adviseren door het Adviesforum LOC. Dit Adviesforum bestaat uit 15 leden (op vrijwillige basis) met ieder een (ervarings)achtergrond uit één van de sectoren waar LOC cliëntenraden en cliënten vertegenwoordigt. Het adviesforum vergadert vijf- tot zesmaal per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinatoren van LOC op de strategische beleidsontwikkeling van LOC.

Het Adviesforum fungeert tevens als denktank, is betrokken bij de vertaling van de ontwikkeling van visie naar strategie en functioneert als adviesorgaan op basis van adviesaanvragen.

In LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap herfstnummer 2018 staat een interview met de voorzitter van het Adviesforum, Annette Straver:"Eigen regie is het sleutelwoord"

Lid worden van LOC?

Wie als (centrale) cliëntenraad lid is van LOC profiteert op veel manieren van tal van activiteiten en diensten, zoals:

* Belangenbehartiging op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
* Tijdschrift, nieuwsbrieven en sociaal platform.
* Trainingen (open inschrijving en op maat).
* Vraagbaak (op alle werkdagen bereikbaar).
* Meedoen in netwerken van cliëntenraden overal in het land.
* Gebruik maken van expertpools (zoals op het gebied van financiering en bouw).
* Ondersteuning op maat bij uw vragen.
* Begeleiding bij procedure Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
* Meewerken aan vernieuwing in de zorg en (mede)zeggenschap.

Lees hier de uitgebreide folder met meer informatie over wat LOC te bieden heeft.

Meteen lid worden?

Dat is zo geregeld via dit aanmeldformulier

Ervaringen van andere leden

Bekijk hier ervaringen van cliëntenraden met LOC.

Aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief kan hier.

Vriend worden?

Naast het lidmaatschap kent LOC ook vrienden. Je kunt je hier meteen aanmelden als vriend van ons netwerk en krijgt dan:

* Toegang tot ons sociaal platform en het kenniscentrum en kunt daar ook actief deelnemen.
* Naar keuze wekelijks of maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
* De mogelijkheid om vragen te stellen bij de Vraagbaak.
* De mogelijkheid je steun te betuigen aan de beweging rondom de visie 'waarde-volle zorg'.

Vriend worden is gratis. Je kunt ons als je wilt natuurlijk steunen met een vrijwillige bijdrage. Meer informatie daarover? Laat het graag weten via: vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

Vrijwilliger & Ambassadeur

Mensen verbinden zich ook op andere manieren aan (de visie van) LOC, bijvoorbeeld als vrijwilliger of ambassadeur. In dit artikel lees je voorbeelden van de mogelijkheden.

Wat betaal ik voor het lidmaatschap?

Wie zich bij LOC aansluit, kan kiezen uit twee pakketten.

Pakket 1

 € 875 per cliëntenraad per jaar. De inhoud van dit pakket is:

* Landelijke belangenbehartiging
* Vraagbaak
* Informatie via sociaal platform (website)
* Twee exemplaren tijdschrift Zorg &   Zeggenschap (4 maal per jaar)
* Elektronische nieuwsbrief (zelf aan te geven hoe vaak).
* Deelname aan landelijke trainingsdagen (minimaal 10 per jaar waar u uit kunt kiezen om deel te nemen).
* Deelname aan regionale netwerkbijeen-komsten (minimaal 1 per provincie per jaar).
* Deelname aan landelijke congressen (minimaal 2 per jaar).
* Gebruik van experts bouw en financiën (exclusief reiskosten van deze experts).

Pakket 2

 € 1.275 per cliëntenraad per jaar. De inhoud van dit pakket is hetzelfde als bij pakket 1 aangevuld met deze extra's:

* Reiskosten experts bouw en financiën.
* Vier uur ondersteuning op maat.
* Begeleiding bij starten procedure geschillencommissie Landelijke Commissie Vertrouwenslieden.

Extra diensten op maat kosten voor aangesloten cliëntenraden € 103 per uur; voor niet-aangesloten cliëntenraden € 123 per uur.

Aangepast pakket

Voor nieuwe organisatievormen van (mede)zeggenschap, zoals zorgcoöperaties, kunnen we een aangepast pakket bieden.

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen?

Als u wilt laten weten dat u een lidmaatschap wilt wijzigen of beëindigen, dan kan dat door voor 1 oktober een brief te sturen. We zijn ook altijd benieuwd naar de reden van uw opzegging.

Het postadres staat in de kolom in het midden op deze pagina. Omdat het cliëntenraden zijn, die lid zijn van LOC ontvangen we de opzegging graag van de raad zelf.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen