LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waardevolle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC betreft aan een 'waardevol leven’ voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.

LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de sectoren:

  • jeugdhulp
  • geestelijke gezondheidszorg
  • maatschappelijke opvang
  • thuiszorg
  • verpleging & verzorging
  • verslavingszorg
  • welzijn

CONTACTGEGEVENS

LOC Waardevolle zorg
Hof van Transwijk 2
3526 XB  Utrecht

 

 

Meer informatie

Jaarrekening LOC

De jaarrekening 2017 van LOC (pdf), in mei 2018 vastgesteld door de raad van toezicht LOC.

Leden raad van toezicht LOC

Monique van den Hoed

Hi, mijn naam is Monique van den Hoed. Ik ben een economische professional met passie voor zorg. En sta nieuwsgierig in het leven. Ik ben werkzaam als manager marketing & communicatie, klantenservice en zorgbemiddeling bij een organisatie die dienstverlening levert voor wonen, welzijn en zorg; thuis in de wijk en in woonzorgcentra. En ben mantelzorger voor mijn bijna 90-jarige moeder. Daarnaast vervul ik een rol als toezichthouder in onderwijs en cultuur. Sinds begin 2014 ben ik lid van de raad van toezicht bij LOC en ik denk dat je door het leggen van verbindingen tussen mensen en gebeurtenissen een bijdrage kunt leveren aan waardevolle zorg. Waarbij mijn motto is: alleen vanuit het hart kun je echt zien ;-).
Meer informatie...

Lucie Huiskens

Mijn naam is Lucie Huiskens. Ik heb een achtergrond op gebied van taalkunde en bedrijfskunde, en heb gewerkt in wetenschappelijke, industriële en advies-organisaties, onder meer als onderzoeker, interactie-ontwerper, design-manager en directeur. Sinds 2002 ben ik vooral als adviseur en projectontwikkelaar actief op gebied van innovatie en ondernemerschap in de creatieve en culturele sector. Ik ben eigenlijk altijd werkzaam op de raakvlakken van verschillende domeinen en het verbinden van verschillende werkvelden en disciplines vind ik het leukste wat er is. Mijn ervaring is dat juist op de grenzen de meeste vernieuwing ontstaat.

Deze ervaring wil ik ook graag inzetten voor de ouderenzorg. Allereerst als mantelzorger voor mijn ouders, en nu, na de dood van mijn vader in december 2017, nog voor mijn moeder, maar ook als lid van de cliëntenraad van verzorgingshuis Spaar en Hout (Haarlem) waar zij woont. Zo ken ik het belang van waardevolle (ouderen)zorg in de praktijk, en ik heb daarbij de onmisbare kennis en ervaring vanuit het LOC leren kennen. Ik wil mijn professionele en bestuurlijke ervaring graag inzetten als lid van de RvT ter ondersteuning van verdere ontwikkeling en succes van het LOC.
Meer informatie...

Theanne van Schaik

Als nieuw lid van de Raad van Toezicht LOC stel ik me graag even voor. Ik ben een idealist, een echte. En om deze reden zet ik me graag in voor waarde-volle zorg. Ik heb jarenlang als verpleegkundige gewerkt op een drukke spoedeisende hulp en voor Artsen zonder Grenzen. Daarnaast heb ik me als voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad hard gemaakt voor meer medezeggenschap voor verpleegkundigen en vroeg ik aandacht voor meer persoonlijke zorg.

De realisatie dat een groot deel van de problemen die ik zag niet medisch was, maar sociaal, maatschappelijk of cultureel heeft er voor gezorgd dat ik weer ben gaan studeren. Ik heb mijn Master behaald in ‘Management van de Publieke Sector’ en werk sindsdien voor de overheid. Momenteel ben ik Productgroepmanager Leerlingzaken bij de gemeente Den Haag. Mijn afdeling zet zich in voor jongeren van 4 tot 27 jaar die door omstandigheden moeite hebben om naar school te gaan of een diploma te halen. Mensen met een diploma hebben een grotere kans om mee te doen in onze maatschappij.
Ik ben van mening dat de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door maatschappelijke organisaties afhangt van goed management en goed bestuur. Om deze reden wil ik ook als toezichthouder betrokken zijn bij zorg.
Ik woon in Den Haag met mijn twee kinderen en mijn partner. Ik hou van sporten en reizen.

Pieter Vos (voorzitter)

Graag vertel ik, als voorzitter van de Raad van toezicht van het LOC, iets over mijzelf. Opgeleid als psycholoog, heb ik zo’n veertig jaar op allerlei plekken in de zorgsector gewerkt: de inspectie, een provincie, een ziekenhuis, een adviesorgaan.

Inmiddels ben ik alweer zes jaar met pensioen. Al voor mijn pensionering werd ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het LOC. Tegenwoordig zit ik ook in andere Raden van Toezicht in de zorg en in het onderwijs, ben actief in het HBO-zorgonderwijs en in een paar zorgfondsen, bijvoorbeeld HandicapNL. Als toezichthouder ben ik ook lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn, de NVTZ. Verder probeer ik ieder jaar een paar artikelen te schrijven, bijvoorbeeld over de relatie tussen zeggenschap en bestuur in zorginstellingen.

Zo wil ik een bijdrage leveren aan een betere besturing van instellingen en vooral ook aan een sterkere positie van de cliënt in die besturing. Het LOC is een organisatie die daar veel aan doet; daar voel ik mij dus thuis.

Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en vier kleinkinderen, woon in Bilthoven en vul mijn tijd verder met lezen, tuinieren, sport en schilderen.

Adviesforum LOC

LOC laat zich adviseren door het Adviesforum LOC. Dit Adviesforum bestaat uit 15 leden (op vrijwillige basis) met ieder een (ervarings)achtergrond uit één van de sectoren waar LOC cliëntenraden en cliënten vertegenwoordigt. Het adviesforum vergadert vijf- tot zesmaal per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinatoren van LOC op de strategische beleidsontwikkeling van LOC.

Het Adviesforum fungeert tevens als denktank, is betrokken bij de vertaling van de ontwikkeling van visie naar strategie en functioneert als adviesorgaan op basis van adviesaanvragen.

In LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap herfstnummer 2018 staat een interview met de voorzitter van het Adviesforum, Annette Straver: "Eigen regie is het sleutelwoord".

Lid worden van LOC?

Wie als (centrale) cliëntenraad lid is van LOC profiteert op veel manieren van tal van activiteiten en diensten, zoals:

* Belangenbehartiging op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
* Tijdschrift, nieuwsbrieven en sociaal platform.
* Trainingen (open inschrijving en op maat).
* Vraagbaak (op alle werkdagen bereikbaar).
* Meedoen in netwerken van cliëntenraden overal in het land.
* Gebruik maken van expertpools (zoals op het gebied van financiering en bouw).
* Ondersteuning op maat bij uw vragen.
* Begeleiding bij procedure Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
* Meewerken aan vernieuwing in de zorg en (mede)zeggenschap.

Lees hier de uitgebreide folder met meer informatie over wat LOC te bieden heeft.

Meteen lid worden?

Dat is zo geregeld via dit aanmeldformulier

Ervaringen van andere leden

Bekijk hier ervaringen van cliëntenraden met LOC.

Aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief kan hier.

Vriend worden?

Naast het lidmaatschap kent LOC ook vrienden. Je kunt je hier meteen aanmelden als vriend van ons netwerk en krijgt dan:

* Toegang tot ons sociaal platform en het kenniscentrum en kunt daar ook actief deelnemen.
* Naar keuze wekelijks of maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
* De mogelijkheid om vragen te stellen bij de Vraagbaak.
* De mogelijkheid je steun te betuigen aan de beweging rondom de visie 'waardevolle zorg'.

Vriend worden is gratis. Je kunt ons als je wilt natuurlijk steunen met een vrijwillige bijdrage. Meer informatie daarover? Laat het graag weten via: vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

Vrijwilliger & Ambassadeur

Mensen verbinden zich ook op andere manieren aan (de visie van) LOC, bijvoorbeeld als vrijwilliger of ambassadeur. In dit artikel lees je voorbeelden van de mogelijkheden.

Wat betaal ik voor het lidmaatschap?

Wie zich bij LOC aansluit, kan kiezen uit twee pakketten.

Pakket 1

 € 875 per cliëntenraad per jaar. De inhoud van dit pakket is:

* Landelijke belangenbehartiging
* Vraagbaak
* Informatie via sociaal platform (website)
* Twee exemplaren tijdschrift Zorg &   Zeggenschap (4 maal per jaar)
* Elektronische nieuwsbrief (zelf aan te geven hoe vaak).
* Deelname aan landelijke trainingsdagen (minimaal 10 per jaar waar u uit kunt kiezen om deel te nemen).
* Deelname aan regionale netwerkbijeen-komsten (minimaal 1 per provincie per jaar).
* Deelname aan landelijke congressen (minimaal 2 per jaar).
* Gebruik van experts bouw en financiën (exclusief reiskosten van deze experts).

Pakket 2

 € 1.275 per cliëntenraad per jaar. De inhoud van dit pakket is hetzelfde als bij pakket 1 aangevuld met deze extra's:

* Reiskosten experts bouw en financiën.
* Vier uur ondersteuning op maat.
* Begeleiding bij starten procedure geschillencommissie Landelijke Commissie Vertrouwenslieden.

Extra diensten op maat kosten voor aangesloten cliëntenraden € 103 per uur; voor niet-aangesloten cliëntenraden € 123 per uur.

Aangepast pakket

Voor nieuwe organisatievormen van (mede)zeggenschap, zoals zorgcoöperaties, kunnen we een aangepast pakket bieden.

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen?

Als u wilt laten weten dat u een lidmaatschap wilt wijzigen of beëindigen, dan kan dat door voor 1 oktober een brief te sturen. We zijn ook altijd benieuwd naar de reden van uw opzegging.

Het postadres staat in de kolom in het midden op deze pagina. Omdat het cliëntenraden zijn, die lid zijn van LOC ontvangen we de opzegging graag van de raad zelf.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen