Alle Evean verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. De Regionale Cliëntenraad Evean (RCE) is de overkoepelende raad waarin (bijna) alle lokale cliëntenraden van Evean zijn vertegenwoordigd. De RCE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Evean en adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd, over Evean-brede aangelegenheden en beleid. Daarnaast biedt de RCE een platform voor de aangesloten lokale cliëntenraden.

Wegens vertrek van de huidige voorzitter zoekt Evean een nieuwe voorzitter.

Taken

 • is aanspreekpunt/vertegenwoordiger van de RCE;
 • zit de vergaderingen van de raad en de overlegvergadering met de directie voor, stelt tijdens vergaderingen prioriteiten, vat de inbreng en discussies bondig samen en formuleert helder de genomen besluiten en afspraken;
 • ondersteunt de positionering en professionalisering van de cliëntenmedezeggenschap binnen Evean;
 • bereidt met het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk secretaris de agenda van het RCE Intern Beraad en de Overlegvergadering met de directie voor;
 • is verantwoordelijk voor de afhandeling van adviesaanvragen.

Functie-eisen

 • beschikt minimaal over HBO-werk- en denkniveau;
 • heeft kennis van en ervaring met de zorgsector, kennis van cliëntenmedezeggenschap is een pre;
 • heeft ervaring in het leiden van complexe vergaderingen met soms tegengestelde belangen, weet in lastige situaties de besluitvorming te bevorderen, vergadert doel- en resultaatgericht en is daartoe besluitvaardig;
 • heeft het vermogen om vanuit cliëntenperspectief beleidsnotities en agendapunten te benaderen en is daarbij in staat om onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en organisatiebelang;
 • is een volwaardige overlegpartner met de directie en heeft oog voor de samenwerkingsrelatie tussen zowel de RCE-leden, de lokale cliëntenraden als de directie en/of Raad van Bestuur;
 • is in staat om weerstanden te overbruggen en conflicten te hanteren;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • De benoeming tot onafhankelijk voorzitter is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om deze met 4 jaar te verlengen.
 • Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats met een afvaardiging van de RCE.
 • De voorzitter heeft geen directe binding of relatie met Evean.
 • De voorzitter is namens de RCE afgevaardigde naar de Centrale Cliëntenraad van Espria, en koppelt vanuit CCR Espria terug in de RCE-vergaderingen.
 • De RCE vergadert ca. 10 maal per jaar. Daarnaast zijn er overleggen met het Dagelijks Bestuur en incidentele andere overleggen. De voorzitter is flexibel ten aanzien van extra overlegmomenten. De tijdsbesteding is minimaal gemiddeld 8 uur per week.

Vergoeding

 • ontvangt een reiskosten- en onkostenvergoeding conform de bestaande faciliteitenregeling van Evean (Espria);
 • krijgt een iPad in bruikleen.

Geïnteresseerd
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maritka van der Zee, Ambtelijk secretaris van de RCE, via 06-12435167.

Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet vóór de sluitingsdatum van 28 november aanstaande, via deze link. De sollicitatiegesprekken zullen in week 49 (3, 4, 6 of 7 december) gepland worden. Met de uiteindelijke kandidaat zal tevens een kennismakingsgesprek met de directie plaatsvinden.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen