Het Platform Dood gewoon in Den Haag nodigt u van harte uit voor de manifestatie ‘Dood gewoon het einde?’ Een manifestatie over de zorg van en voor alle betrokkenen rond sterven en nabestaan. Met als gastheer Wout Huizing. De manifestatie vindt plaats op 22 november van 12.00 uur tot 17.00 uur in de Centrale Bibliotheek, Spui 68 in Den Haag.

De zorg van en vooral ook de zorg voor mantelzorgers staat op deze manifestatie centraal. Iedereen die over dit thema wil leren en meepraten en/of ervaring heeft met zorgtaken in de laatste levensfase is welkom. Deskundige sprekers als Dierdre Beneken genaamd Kolmer, Freddy May, Clémence Ross- van Dorp en Erik Lemstra luisteren het programma op. Kees van der Zwaard zorgt voor een theatraal intermezzo. En ook dit jaar is er weer de uitreiking van de ‘Haagse Tien met een Griffel-award’ voor het best geschreven levensverhaal, gepresenteerd en met eigen werk geïllustreerd door Bart Chabot.

Download de uitnodiging

Platform 'Dood gewoon in Den Haag'

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ vindt het belangrijk dat Hagenaars bewuste keuzes maken met betrekking tot de laatste fase van hun leven. Zij kent geen ander streven dan het vergroten van de mogelijkheden voor een waardig sterven van Hagenaars. Het Platform noemt dit ‘regie nemen op je eigen stervensfase’. Samen met organisaties op het gebied van zorg en sterven in Den Haag, wil het Platform de bewustwording rond dit thema onder Hagenaars vergroten. En zo het taboe rond sterven en dood doorbreken.

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties dat actief is in de zogenaamde ‘keten van de dood’. Deze organisaties komen uit diverse branches zoals ouderen- en patiëntenzorg, medische zorg, palliatieve zorg, uitvaartverzorgers en hospices. Het Platform is waardevrij en richt zich op de individuele waardigheid van ‘de ander’. Er is geen levensbeschouwelijke of politieke grondslag voor het Platform.

Het Platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ is een verbindende schakel tussen alle instellingen die diensten aanbieden aan Hagenaars rondom de dood. Het Platform wil het netwerk van dergelijke instellingen versterken en de samenwerking optimaliseren. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen