Ouderenmishandeling in verpleeghuizen

Ouderen die in een zorginstelling wonen, kunnen slachtoffer worden van ouderenmishandeling. Soms wordt ouderenmishandeling met opzet gepleegd, maar er kan ook sprake zijn van ontspoorde zorg door overbelaste of onkundige mantelzorgers of professionals. De bewoners kunnen te maken krijgen met psychische of fysieke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting door iemand van wie zij afhankelijk zijn. Bureau Beke en Movisie gaan samen aan de slag met een project over ouderenmishandeling binnen intramurale zorginstellingen. Het doel van dit project is om onderzoek te doen en via een viertal pilots te komen tot een concrete aanpak om het onderwerp bespreekbaar te maken en adequaat aan te pakken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Beke en ondersteund door Movisie en gaat over beleid en praktijk rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. Het onderwerp betreft ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers. Het doel van het onderzoek is na te gaan;

  • in hoeverre er sprake is van beleid;
  • wat de praktijk is rond signaleren en bespreekbaar maken ervan en handelen;
  • welke knel- en verbeterpunten er zijn voor het beleid en de praktijk.

De vragenlijst is uitgezet bij alle intramurale zorginstellingen in Nederland en kan door alle medewerkers en cliënten/bewonersraden binnen de intramurale ouderenzorg worden ingevuld. Het invullen duurt maximaal 15 minuten. De vragen zijn gericht op (uw ervaringen met) beleid en praktijk binnen de zorginstelling waarvoor u werkt. Er zijn geen goede of foute antwoorden. We willen benadrukken dat de vragenlijst anoniem is.

Hier is de link naar de vragenlijst:  https://bekevragenlijst.nl/a/index.php/592678?lang=nl

De vragenlijst is toegankelijk t/m de eerste week van oktober.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Henk Ferwerda – Bureau Beke

Nico van Oosten – Movisie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen