G E Z O C H T:

 

Ondersteuner Cliëntenraad (m/v)

 

Nusantara Zorg is een cultuurspecifieke zorginstelling met 250 medewerkers en beschikt over kleinschalige woon- en verpleegcentra in Bussum en Ugchelen, alsook een extramurale voorziening in Almere. Gastvrijheid is een belangrijk kenmerk van de oosterse cultuur. Nusantara Zorg biedt dan ook warme en professionele cultuurspecifieke zorg aan Indische, Molukse, Indo-Chinese en Javaans-Surinaamse ouderen. Zorg die verder reikt dan alleen huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleegkundige of medische zorg thuis of zorg in één van onze woonzorgcentra. Onze medewerkers hebben allen de Oosterse sensitiviteit en affiniteit met de cliënten van Nusantara.

 

De cliënten bij Nusantara worden vertegenwoordigd door een centrale cliëntenraad, twee lokale cliëntenraden en een bewonerscommissie.

Ter ondersteuning voor de vervulling van hun taken zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ondersteuner voor de centrale cliëntenraad voor 8 uur per week, met mogelijk een tijdelijke uitbreiding van max. 4 uur voor ondersteuning van lokale raden met o.a.:

 

 • Kennis van de zorgsector en de processen in de zorgsector;
 • Een HBO-/academisch werk- en denkniveau;
 • Een alerte en oplossingsgerichte houding;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld;
 • Oog voor bestuurlijke verhoudingen, met name in relatie tot de cliëntenmedezeggenschap en de positie van de cliëntenraad;
 • Vaardigheid in het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Kennis van de wettelijke regeling op het gebied van cliëntenmedezeggenschap (WMCZ);
 • Ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving.

 

 

Klik hier voor het volledige profiel. Interesse of kent u een kandidaat ?

 

Als u zelf interesse heeft, kunt u uw sollicitatie aan ons zenden via de bestuurssecretaris, de heer R.A. Benjamins, remy.benjamins@nusantara.nl o.v.v. CCR: ondersteuner. Reageren kan tot en met 4 maart 2019.

 

Als u ons in contact kunt brengen met een mogelijke kandidaat, dan vernemen we dat eveneens via de bestuurssecretaris o.v.v. CCR: ondersteuner.

 

We hopen graag van u te horen, namens de CCR van Nusantara,

Beer Heitinga (voorzitter ad interim).

 

 1. Deze interessepeiling is een uitnodiging om te solliciteren; echter nog niet direct de garantie op een persoonlijk gesprek.

 

Functieprofiel Cliëntenraad Ondersteuner (m/v)

 

Kern van de functie en de doelstelling:

Het bieden van beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning m.b.t. de cliëntenmedezeggenschap. 

 

Plaats in de organisatie:

Legt verantwoording af aan de bestuurder. De bestuurder geeft geen opdrachten verband houdend met de inhoud van de werkzaamheden. 

Ontvangt functioneel leiding van de voorzitter van de (centrale) cliëntenraad.

 

Werkgeverschap:

De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de bestuurder. De ondersteuner wordt benoemd door de bestuurder in overleg met de voorzitter van de (centrale) cliëntenraad. De onafhankelijke positie van de ondersteuner is gewaarborgd voor zover het werkzaamheden betreft die de ondersteuner in opdracht en ten behoeve van de cliëntenmedezeggenschap uitvoert. 

De ondersteuner kan gebruik maken van voorzieningen die voor de vervulling van de taak redelijkerwijs nodig zijn.

Het gaat hier o.a. om het beschikken over kantoorruimte, een laptop/pc/printer/telefoon en kantoorbenodigdheden.

 

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. de ondersteuning van de cliëntenmedezeggenschap in hoofdlijnen:

 • Het verrichten van secretariële taken;
 • Het verrichten van organisatorische taken;
 • Het verrichten van beleidsvoorbereidende taken;
 • Maken van de nieuwsbrief van de cliëntenraad;
 • Overige werkzaamheden.

 

Uitwerking van de taken:

 • Het uitvoeren van secretariële werkzaamheden zoals het bewaken van actiepunten, planning en archiefbeheer;
 • Het beoordelen van nieuw beleid op consequenties voor bewoners en het adviseren daarover aan de (centrale) cliëntenraad;
 • Het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen;
 • Het verzorgen van correspondentie en het desgewenst opstellen van concept-adviezen en initiatiefvoorstellen;
 • Het volgen van het instellingsbeleid en het kunnen beoordelen van de rol van de (centrale) cliëntenraad hierbij;
 • Verspreidt de agenda plus onderliggende stukken voor de cliëntenraad, zowel digitaal als geprint;
 • Regelt facilitaire zaken zoals het aanvragen van vergaderzalen, koffie/thee en evt. lunches voor de cliëntenraad;
 • Verzamelt gedurende het jaar alle beleidstukken voor de cliëntenraad waarover in het gestelde convenant de cliëntenraad geïnformeerd moet worden c.q. een (bindend) advies moet geven;
 • Bewaakt de actiepuntenlijst en de besluitenlijst;
 • Is het telefonische aanspreekpunt voor de cliëntenraad en is tevens de eigenaar van het emailadres van de cliëntenraad;
 • Draagt zorg voor het plaatsen van relevante informatie van de cliëntenraad in de nieuwsbrief en op de website;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de leden van de cliëntenraad;
 • Regelt alle declaraties voor de cliëntenraad en beheert het budget t.b.v. de cliëntenraad;
 • Draagt zorg voor het aanvragen van relevante opleidingen t.b.v. de leden van de cliëntenraad en de ondersteuner;
 • Draagt zorg voor de verspreiding van brochures over de cliëntenraad in informatiemappen en bij diverse aangelegenheden zoals bijeenkomsten e.d;
 • Stelt concepten op m.b.t. adviezen welke de cliëntenraad aan o.a. het management verstuurt;
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken die betrekking hebben op de cliëntenmedezeggenschap en het gevraagd en ongevraagd adviseren daarover aan de (centrale) cliëntenraad;
 • Organiseert de cliënten- en familiebijeenkomsten;

 

Alle overige taken die in het kader van de ondersteuning nodig zijn. 

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Kennis van de zorgsector en de processen in de zorgsector;
 • Een HBO-/academisch werk- en denkniveau;
 • Alert en oplossingsgericht;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld;
 • Oog voor bestuurlijke verhoudingen, met name in relatie tot de cliëntenmedezeggenschap en de positie van de cliëntenraad;
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Kennis van de wettelijke regeling op het gebied van cliëntenmedezeggenschap (WMCZ);
 • Ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving.

 

 

Procedure

Voor de Cliëntenraad wordt de sollicitatieprocedure gecoördineerd door de bestuurssecretaris, de heer R.A. Benjamins. Reacties kunnen gestuurd worden naar remy.benjamins@nusantara.nl. o.v.v. CCR: ondersteuner.

Inlichtingen

Wilt u eerst nadere inlichtingen over de functie, doet u dan een terugbelverzoek via bovenstaand emailadres van de heer Benjamins. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad zal dan telefonisch contact met u opnemen.


Op www.nusantara.nl treft u nadere informatie aan over onze instelling.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen