De Vraagbaak van LOC

Cliënten(raden) en vrienden van LOC kunnen bij de Vraagbaak terecht voor informatie en advies. We beantwoorden dagelijkse vele vragen over (mede)zeggenschap en belangenbehartiging in zorg en welzijn. Aan cliënten geeft de Vraagbaak informatie en advies bij vragen over zorg- en dienstverlening, patiëntenrechten en dergelijke. Zonodig verwijst de Vraagbaak door naar andere instanties.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Experts

De experts die verbonden zijn aan de Vraagbaak beschikken over een grote deskundigheid op het gebied van de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en welzijn.

Ook voor feedback

Ervaringen met hulp of dienstverlening van LOC kun je ook doorgeven via de Vraagbaak. Of je ervaring nu positief of minder goed is, we leren altijd graag van reacties hoe we mensen goed en beter van dienst kunnen zijn.

Bereikbaarheid

De LOC-Vraagbaak is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken per telefoon: (030) 284 32 00. Een vraag per email stellen kan ook via: vraagbaak@loc.nl. Of gebruik het formulier (rechts) om direct te mailen naar de Vraagbaak.

Privacy

We registreren de gegevens van mensen die contact opnemen met de Vraagbaak, want zo kunnen we de kwaliteit van onze diensten goed laten aansluiten op wensen en behoeften van diegenen die gebruikmaken van de Vraagbaak.

LOC gaat daarbij heel zorgvuldig om met gegevens in de registratie. Wie u bent en waarom u contact opneemt, is een zaak tussen u en LOC. Derden worden daarvan niet op de hoogte gebracht, tenzij u daar zelf om vraagt of daarvoor toestemming geeft. Om de privacy te waarborgen hanteert LOC de volgende richtlijnen:

  • Degenen die antwoord geven aan vraagstellers hebben zich contractueel verplicht tot geheimhoudingsplicht. Alles wat u aan LOC telefonisch of per e-mail laat weten, wordt vertrouwelijk behandeld.

  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daar om vraagt of daarvoor toestemming geeft. Deze regel geldt overigens niet voor intern overleg, want soms is het nodig dat experts afstemming hebben met andere deskundigen binnen LOC om u goed van dienst te kunnen zijn.

Stel uw vraag

 Stel uw vraag via het Vraagbaak-formulier.

 

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen